Sitemap

Sitemap (sơ đồ trang web) là một bản đồ chi tiết về trang web, giúp các công cụ tìm kiếm tìm, thu thập dữ liệu và lập chỉ mục tất cả nội dung trang web. Sitemap cũng cho công cụ tìm kiếm biết trang nào là quan trọng nhất trên website của bạn.

Mục lục bài viết

Về cấu trúc, có 2 loại sitemap:

– Sơ đồ XML: dành cho chatbot công cụ tìm kiếm giúp liên kết các trang khác nhau trên website của bạn được dùng cho search engine.

– Sơ đồ HTML: viết cho người dùng web giúp hiển thị thông tin, dữ liệu để người dùng dễ truy cập trên web của bạn.


Không có bài viết trong chuyên mục blog.

Không có bài viết trong chuyên mục am-nhac.

Không có bài viết trong chuyên mục bao-hiem.

Không có bài viết trong chuyên mục du-lich.

Chuyên mục: dai-cuong

Không có bài viết trong chuyên mục dieu-khac.

Không có bài viết trong chuyên mục do-hoa.

Không có bài viết trong chuyên mục giao-duc.

Không có bài viết trong chuyên mục hoi-hoa.

Không có bài viết trong chuyên mục kien-truc.

Không có bài viết trong chuyên mục ly-luan.

Không có bài viết trong chuyên mục nghe-thuat.

Không có bài viết trong chuyên mục nhiep-anh.

Không có bài viết trong chuyên mục phat-giao.

Không có bài viết trong chuyên mục phe-binh.

Không có bài viết trong chuyên mục phong-thuy.

Không có bài viết trong chuyên mục san-khau.

Không có bài viết trong chuyên mục tai-chinh.

Không có bài viết trong chuyên mục thoi-trang.

Không có bài viết trong chuyên mục triet-hoc.

Không có bài viết trong chuyên mục xu-huong.