Sitemap

Sitemap (sơ đồ trang web) là một bản đồ chi tiết về trang web, giúp các công cụ tìm kiếm tìm, thu thập dữ liệu và lập chỉ mục tất cả nội dung trang web. Sitemap cũng cho công cụ tìm kiếm biết trang nào là quan trọng nhất trên website của bạn.

Về cấu trúc, có 2 loại sitemap:

– Sơ đồ XML: dành cho chatbot công cụ tìm kiếm giúp liên kết các trang khác nhau trên website của bạn được dùng cho search engine.

– Sơ đồ HTML: viết cho người dùng web giúp hiển thị thông tin, dữ liệu để người dùng dễ truy cập trên web của bạn.


Chuyên mục: blog

Chuyên mục: am-nhac

Chuyên mục: bao-hiem

Chuyên mục: du-lich

Chuyên mục: dai-cuong

Chuyên mục: dieu-khac

Chuyên mục: do-hoa

Chuyên mục: giao-duc

Chuyên mục: hoi-hoa

Chuyên mục: kien-truc

Chuyên mục: ly-luan

Chuyên mục: nghe-thuat

Chuyên mục: ngu-van

Chuyên mục: nhiep-anh

Chuyên mục: phat-giao

Chuyên mục: phe-binh

Chuyên mục: phong-thuy

Chuyên mục: san-khau

Chuyên mục: tai-chinh

Chuyên mục: thoi-trang

Chuyên mục: triet-hoc

Chuyên mục: xu-huong