Content Policy

Chính sách bảo mật nội dung là một trong những giải pháp tiêu chuẩn bảo mật máy tính được giới thiệu trên cộng đồng mạng hiện nay. Mục đích nhằm để xác định những nội dung an toàn trên website, và trình duyệt website tải về nội dung dành cho người đọc.

Điều này, đảm bảo cho người sử dụng website biết được những script, những style, những hình ảnh, những frame được chúng ta chỉ định mới có thể được tải, và những yêu cầu không nằm trong danh sách bảo mật, sẽ bị chặn ngay lập tức.

Nguyên tắc của Người viết

MyHocDaiCuong.com đã phát triển cẩm nang dành cho nhà văn để đảm bảo các bài báo được trình bày một cách nhất quán và thống nhất. Tất cả nội dung của người viết, người biên tập và người sao chép cần phải tuân theo Sách hướng dẫn dành cho nhà văn và không được chứng nhận cho đến khi tác phẩm của họ phản ánh sự hiểu biết thấu đáo về nó.

Mã nguồn mở

Chúng tôi biết ơn tất cả các nhà phát triển của Wikipedia tiếng Việt và phần mềm mã nguồn mở khác mà chúng tôi đang sử dụng trong dự án này. Chúng tôi đã thực hiện một số tùy chỉnh và bổ sung cho các gói này và chúng tôi đang đóng góp chúng trở lại cộng đồng.

Nỗ lực đầu tiên như vậy là công việc của chúng tôi trên một công cụ tìm kiếm mới đã được sử dụng trên trang web này. Vui lòng xem phần mở rộng Search để biết thêm chi tiết.

Số liệu thống kê

Sau khi ra mắt công chúng vào tháng 10 năm 2010, chúng tôi đang nhận được ngày càng nhiều lưu lượng truy cập Internet nói chung. Các trang thống kê hiển thị các số liệu thống kê tích lũy từ đầu của chúng tôi. Vui lòng xem trang phiên bản của chúng tôi để biết chi tiết chung về thiết lập của chúng tôi.