Mỹ học là gì và tại sao bạn nên học mỹ học?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về mỹ học, một bộ môn khoa học nghiên cứu về cái đẹp và nghệ thuật. Bạn sẽ hiểu được mỹ học là gì, lịch sử và phương pháp luận của mỹ học, cũng như những lý do tại sao bạn nên học mỹ học.

Cảm Xúc Thẩm Mỹ là gì?

Cảm xúc thẩm mỹ là trạng thái xúc động trực tiếp nảy sinh khi con người tri giác các khách thể thẩm mỹ: thiên nhiên, con người, các sản phẩm lao động, các công trình nghệ thuật.

Đi tới xác định đối tượng của Mỹ Học là gì?

Định nghĩa Mỹ Học là Triết Học về Nghệ Thuật hay đã nêu bật được đối tượng then chốt nhất, của Mỹ Học là sự sáng tạo nghệ thuật, nhưng vẫn chưa làm bằng lòng tất cả các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu Mác Xít.

Lý Tưởng Thẩm Mỹ là gì?

Con người là một sinh vật không bao giờ bằng lòng với những điều đang có trước mắt, nó luôn luôn có khát vọng vươn tới sự hoàn thiện hoàn mỹ trong viễn cảnh tương lai.

Mỹ học đại cương là gì?

So với đạo đức học và logic học, thì mỹ học hình thành như một khoa học muộn hơn rất nhiều. Trong khi các ngành khoa học trên đã được định danh và xây dựng ngay từ những thế kỷ trước Công Nguyên.

Nghệ thuật đỉnh cao của Quan Hệ Thẩm Mỹ

Cái đẹp có mặt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng có lẽ không ở đâu, cái đẹp hiện ra đậm nét như là ở trong nghệ thuật. Nếu khi làm một bộ bàn ghế, người ta quan tâm trước hết đến giá trị thực dụng của nó.

Quy luật của thị hiếu là gì?

Thị hiếu thẩm mỹ cũng như mọi hiện tượng khác đều mang tính chất quy luật. Có nhiều loại quy luật chi phối, nhưng có ba loại thường xuyên tác động đến sự hình thành và phát triển của thị hiếu.

Thị Hiếu Thẩm Mỹ là gì?

Là một bộ phận hợp thành của ý thức thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ thể hiện sự bằng lòng, và hứng thú của chủ thể khi tiếp nhận và đánh giá các đối tượng thẩm mỹ nhất định.

Chủ nghĩa thực chứng hay thời hiện đại

Nếu tin vào Croce, lịch sử Mỹ Học có lẽ đã đi qua ba giai đoạn căn bản: thời trước Kant, thời Kant, và thời sau Kant, rồi đến thời kỳ thực chứng đặc trưng bởi một sự thù ghét thần thánh đối với siêu hình học.

Giá trị học nghệ thuật

Thế giới của những giá trị trong nghệ thuật tiến triển là thế giới quá rộng lớn, đến mức ở đây không thể nào liệt kê được đầy đủ tất cả những khả năng tiềm tàng của nó.

Hệ thống các nghệ thuật

Các hệ thống cổ điển là gì? Các hệ thống hiện thời là gì? Làm thế nào để phân biệt sự tương ứng của các nghệ thuật? Chúng ta, hãy cùng nhau tìm hiểu và đi qua những phân tích hữu ích nhất trong bài viết sau.

Phương pháp luận về nghệ thuật

Trong những phương pháp luận về nghệ thuật hiện nay, chúng ta cần phải xác định được đối tượng của Mỹ Học là gì? Các phương pháp của Mỹ Học như thế nào? Những triển vọng khi phát triển Mỹ Học ra sao?

Tâm Lý Học Nghệ Thuật

Benedetto chia sẻ: “Cái Đẹp không có sự tồn tại vật thể”. Nghĩa là đối tượng không được tính đến, điều duy nhất quan trọng là chủ thể. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tâm lý học nghệ thuật là gì?

Thuyết Kant hay thời phê phán

Từ chủ nghĩa giáo điều đến chủ nghĩa phê phán, từ một quan niệm khách quan đến một thái độ tương đối chủ nghĩa, thậm chí chủ quan chủ nghĩa. Mỹ học đã phải tiến triển theo hướng từ bỏ bản thể học, để chuyển sang tâm lý học.

Thuyết Platon hay thời giáo điều

Nếu phải phác họa, theo lối Descartes, cây Triết học Nghệ thuật này, tác giả của cuốn sách Những Nguyên Lý đã vạch ra thành một Lời tựa nổi tiếng, thì người ta sẽ có thuyết Platon làm gốc rễ, khởi thủy mọi thứ Mỹ Học.

Triết Học Nghệ Thuật

Có lẽ là thừa nếu kiểm kể lại dài dòng những lý thuyết về nghệ thuật, sau khi đã điểm qua những học thuyết mỹ học cổ điển. Thật khó mà không đi theo con đường đã được những nhà mỹ học lớn nhất.

Xã Hội Học Nghệ Thuật

Jean Cassou chia sẻ trong cuốn sách “Hoàn Cảnh Của Nghệ Thuật Hiện Đại” như sau: “Mọi xã hội đều có xu hướng xem xét chức năng xã hội trong nghệ thuật”. Thế nhưng, xã hội học nghệ thuật vẫn đang được xây dựng.