Skip to content

Mỹ Học Đại Cương

Mỹ học đại cương là một trong những bộ môn khoa học đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Ngoài ra, mỹ học có tính chất lý thuyết, bao hàm về sự nhận thức và cách thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên xã hội và trong các tác phẩm nghệ thuật.

Đi tới xác định đối tượng của Mỹ Học là gì?

Định nghĩa Mỹ Học là Triết Học về Nghệ Thuật hay đã nêu bật được đối tượng then chốt nhất, của Mỹ Học là sự sáng tạo nghệ thuật, nhưng vẫn chưa làm bằng lòng tất cả các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu Mác Xít.

Read More »Đi tới xác định đối tượng của Mỹ Học là gì?

Phân biệt hai khái niệm Cái Đẹp và Nghệ Thuật là gì?

Chúng ta nói nghệ thuật là nơi tập trung cao nhất quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, và nói đã là nghệ thuật thì phải đẹp, không đẹp không thành nghệ thuật. Nhưng tại sao lại không thể nói “cái đẹp là nghệ thuật” ?

Read More »Phân biệt hai khái niệm Cái Đẹp và Nghệ Thuật là gì?

Một số đặc điểm cơ bản của các loại hình nghệ thuật là gì?

Có 3 loại hình nghệ thuật. Đó là, nhóm nghệ thuật thời gian không miêu tả như: âm nhạc và múa. Nhóm nghệ thuật không gian miêu tả và không miêu tả như: hội họa, đồ họa và điêu khắc. Nhóm nghệ thuật tổng hợp như: sân khấu và điện ảnh.

Read More »Một số đặc điểm cơ bản của các loại hình nghệ thuật là gì?

error: