Disclaimer

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên quan. Những điều khoản và những điều kiện liên quan bên dưới đây, sẽ coi là đã được chấp thuận và chấp nhận, bởi người dùng khi thực hiện hành vi truy cập vào trang website của MyHocDaiCuong.com. Vì vậy, bạn phải đọc thật kỹ và lưu ý khi sử dụng các dịch vụ có trên trang này.

Toàn bộ dữ liệu và nguồn thông tin được cung cấp theo bộ mẫu nguyên trạng. Mục đích chỉ nhằm cung cấp nguồn thông tin bổ ích để nghiên cứu và khai sáng tri thức, website được xây dựng không nhằm mục đích để kinh doanh hoặc tư vấn các vấn đề liên quan đến tài chính, thuế, kế toán, đầu tư, pháp lý, hay những tư vấn dịch vụ khác.

Bằng cách sử dụng nguồn dữ liệu đang có trên website, bạn đã đồng ý tuân theo và chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện liên quan, đến việc bạn sử dụng trang website vào mục đích cá nhân. Chúng tôi, có quyền sử đổi các điều khoản sửa dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

Những lĩnh vực trên website cũng có những điều khoản sử dụng liên quan hoặc khác nhau. Nếu có sự xung đột giữa các điều khoản sử dụng đã được đăng lên với một trong những lĩnh vực cụ thể nào đấy trên website, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh và cập nhật lại sự thay đổi trên trang web mà không cần thông báo trước cho bạn.

Chúng tôi có quyền chấm dứt quyết định truy cập của bất kỳ người dùng nào, với bất kỳ lý do gì gây tổn hại đến dữ liệu đang có trên website. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ sự đảm bảo, hay ngụ ý rõ ràng không giới hạn những người có khả năng bán hàng, hoặc cung cấp thông tin với mục đích cụ thể, liên quan đến những nguồn dữ liệu thông tin báo cáo, hay những sản phẩm đang có trên website.

Chúng tôi tuyệt đối từ chối mọi sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù điều đó là thể hiện hay ám chỉ ngụ ý, hoặc việc bao gồm những phạm vi không giới hạn, với những dữ liệu liên quan đến khả năng bán hàng, hoặc cung cấp sự phù hợp với những mục đích cụ thể. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại bất kỳ nào đấy, liên quan đến hệ thống máy tính của người dùng và độc giả, cũng như sự mất mát dữ liệu do việc tải xuống hay xem bất kỳ nội dung tài liệu nào đang có trên website.

Thông tin có trên trang website được tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn dữ liệu được cho là rất đáng tin cậy. Vì vậy, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm bảo đảm về sự chính xác, và sự hoàn thiện cũng như nguồn dữ liệu đầy đủ của bộ thông tin đang có.

Chúng tôi, không bảo đảm rằng trang website sẽ đáp ứng được những yêu cầu của bạn, và trang website không bị gián đoạn khi truy cập nội dung, hay trong giai đoạn bảo trì cũng như khắc phục sự cố các lỗi liên quan. Chúng tôi không bảo đảm nguồn kết quả bạn thu được từ website, và bất kỳ dịch vụ trung gian nào đang xảy ra trên website là chính xác và đáng tin cậy.

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến những trang website liên quan, và có quyền truy cập vào nội dung, và sản phẩm cũng như dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm cơ sở dữ liệu người dùng và nhà quảng cáo, hay chi nhánh hoặc nhà tài trợ của trang website. Khi bạn sử dụng website này, bạn đã đồng ý cho chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tính khả dụng và những nội dung được cung cấp trên website.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến những nội dung, và dịch vụ đến từ những trang website liên kết. Người dùng, cần yêu cầu xem xét kỹ những chính sách được đăng trên những trang website liên kết về quyền riêng tư, và nội dung yêu cầu liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đối với những dữ liệu mà bên thứ ba cung cấp thông qua trang website, và người dùng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó.

Độc giả vui lòng tham khảo thêm những ý kiến của những nhà môi giới tại địa phương, hoặc liên hệ trực tiếp với những đơn vị đại diện tài chính của bạn để tham khảo ý kiến, và để dễ dàng thực hiện xác minh giá trước khi thực hiện mọi giao dịch liên quan khác nhau.

Chúng tôi không phải là bên tư vấn đầu tư, cũng không phải là nhà tư vấn tài chính, hay đơn vị môi giới chứng khoán. Chúng tôi không có dữ liệu và những thông tin nào được khuyến nghị hay cung cấp dịch vụ thông tin tư vấn đầu tư, cũng như đề xuất những lời chào mời trên website về việc mua bán, và nắm giữ bất kỳ thông tin loại chứng khoán hay sản phẩm tài chính nào.

Chúng tôi không cam đoan hay thể hiện những quan điểm trái chiều về những tính chất hợp lý hay tính chất phù hợp của mọi hoạt động đầu tư. Khi bạn truy cập nguồn thông tin trên website của chúng tôi, bạn đã chấp nhận vấn đề.

Không có một nguồn dữ liệu và nguồn thông tin nào được xem là thông tin tư vấn đầu tư hoàn chỉnh, cho dù đây là những thông tin chung chung hay là thông tin đã được tùy chỉnh theo từng mốc thời gian cụ thể.

Những sản phẩm hoặc những hoạt động tài chính được đề cập trong những tài liệu và dữ liệu trên website, có thể cung cấp thông tin thời điểm hiện tại như vậy. Tuy nhiên, có thể không phù hợp với những danh mục đầu tư, ứng với những kế hoạch mục tiêu đầu tư ngắn hạn và dài hạn của chính bạn.

Bạn có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra những nhận định riêng của mình, xem xét những nguồn tư liệu về sản phẩm này, hay những hoạt động tài chính nào là phù hợp với bạn, dĩ nhiên là không dựa trên cơ chế là sở thích và mục tiêu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn. Bạn có thể chấp nhận rủi ro khi quyết định tham gia vào quỹ đầu tư nào đấy được giới thiệu trên website.

Chúng tôi, bộ phận quản lý và chuyên trách của website MyHocDaiCuong.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vấn đề thiệt hại nào phát sinh, từ mọi hoạt động hay những khoản đầu tư vào những sản phẩm tài chính được đề cập trong đó. Chúng tôi, sẽ không khuyến nghị bạn sử dụng những nguồn dữ liệu và những luồng thông tin được cung cấp để đưa ra những quyết định đầu tư nào.

Dữ liệu có thể là do thu thập nguồn từ các sở giao dịch tài chính, hay từ các nhà cung cấp nội dung khác đưa ra. Việc tổng hợp dữ liệu có thể được niêm yết trễ và chúng tôi không xác minh bất kỳ dữ liệu nào và từ chối trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ xác minh.

Chúng tôi cung cấp nội dung và nguồn dữ liệu công khai, và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi lỗi thiếu sót, hay sai sót khác, cũng như sự chậm trễ hoặc sự gián đoạn luồng thông tin dữ liệu, hoặc đối với mọi hành động được thực hiện trên website.

Chúng tôi cũng như bất kỳ nhà cung cấp thông tin nào, cũng đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại có liên quan đến việc bạn sử dụng nguồn thông tin cung cấp trên website. Ở đây, chúng tôi không đề cập đến mối quan hệ đối tác hoặc mối quan hệ đại lý, cũng như liên doanh với bất kỳ đơn vị quảng cáo nào.

Chúng tôi không thể cung cấp thông tin đầy đủ và đảm bảo tính chính xác về những tỷ giá hối đoái, hoặc chuyển đổi tiền tệ, hoặc nội dung được sử dụng bởi máy tính. Bạn nên đưa ra sự quyết định cụ thể và tránh việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào, có thể gây ra sự phiền toái hoặc chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi về tỷ giá hối đoái.

Những dữ liệu về tỷ giá trên website chỉ phục vụ mục đích cung cấp nguồn thông tin tham khảo, và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, cũng có những tỷ giá của các giao dịch thực tế có sự thay đổi liên tục. Vì thế, chúng tôi khuyến khích và không đề nghị bạn tham gia vào bất kỳ mạng lưới giao dịch nào với bất kỳ dữ liệu tỷ giá nào được hiển thị trên website.

Khi bạn truy cập vào website, bạn đã đồng ý không sao chép, không sửa đổi, không định dạng lại, hoặc tải xuống hay lưu trữ và tái tạo xử lý lại, hoặc truyền tải cũng như phân phối lại bất kỳ nguồn dữ liệu và thông tin có trên website, hoặc không được phép sử dụng dữ liệu hay thông tin nào có trên website để phục vụ mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản.

Những nhà quảng cáo trên website, hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung về những quảng cáo xuất hiện trên MyHocDaiCuong.com cũng như mọi bên cấp phép dữ liệu đều không được xác nhận hay chịu trách nhiệm về nội dung của những mẫu quảng cáo, hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên website.