Mỹ Học Thời Trang

Mỹ học thời trang là một trong những khái niệm nói về sự thể hiện thẩm mỹ của mỗi người. Trong đó, ngành công nghiệp thời trang sẽ thay đổi xu hướng theo mùa tại một thời điểm ở một địa điểm, ứng với phong trào văn hóa của từng giai cấp xã hội.

    error: