Skip to content

Mỹ Học Phong Thủy

Mỹ học phong thủy là một bộ môn dựa vào dịch lý, thuyết âm dương, ngũ hành để chia sẻ những hiện tượng văn hóa thần bí. Tuy nhiên, có những mặt tích cực và tiêu cực mà khoa học đang lý giải, giúp hài hòa giữa môi trường và con người với nhau.

Phong thủy dương trạch là gì?

Tầm quan trọng của dương trạch với đời sống con người như thế nào? Điều kiện phong thủy của dương trạch là gì? Điều kiện về hình dáng bên ngoài dương trạch như thế nào?

error: