Các phương pháp cải tạo phong thủy là gì?

Để tìm được một nơi hoàn toàn phù hợp với phong thủy là vô cùng khó. Đặc biệt, là trong điều kiện sống như hiện tại. Chính vì thế, một trong những phương pháp tốt nhất là nên cải tạo phong thủy nơi mình sinh sống.

Phong thủy dương trạch là gì?

Tầm quan trọng của dương trạch với đời sống con người như thế nào? Điều kiện phong thủy của dương trạch là gì? Điều kiện về hình dáng bên ngoài dương trạch như thế nào?

Phương hướng và la bàn phong thủy như thế nào?

Hệ thống lớn thứ nhất của phong thủy là Hình Pháp. Nó tập trung vào hình thế sơn thủy xung quanh khu nhà, và bề ngoài của nhà ở. Chủ yếu, nói về được mất, cát, hung, không cần phải dùng thuyết Âm Dương Ngũ Hành.