Skip to content

Mỹ Học Nhiếp Ảnh

Mỹ học nhiếp ảnh là thể loại kết hợp trí tưởng tượng và thị giác của mỹ thuật trong nhiếp ảnh. Trong đó, nhiếp ảnh gia sẽ phối hợp nhiều hiệu ứng khác nhau theo một thể thống nhất, tạo nên thông điệp truyền tải đầy cảm xúc sau mỗi tấm ảnh khác nhau.

error: