Skip to content

Mỹ Học Nghệ Thuật

Mỹ học nghệ thuật là những tri thức và kinh nghiệm trong những hoạt động khác nhau của mỗi người, bao gồm việc tạo ra những hình ảnh hay vật thể trong nhiều lĩnh vực như điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh, hay các phương tiện truyền thông khác.

Tiếng của rừng

Khi có dịp nghiên cứu và trải nghiệm những khu rừng ở tại Việt Nam. Cho đến thế kỷ 20, nhiều sắc tộc ít người vẫn sống trong trạng thái rừng nguyên thủy, họ sống với tính cộng đồng bộ lạc cao và gần gũi với tự nhiên.

Read More »Tiếng của rừng

error: