Mỹ Học Hội Họa

Mỹ học hội họa là sự biến đổi cách suy nghĩ, thiết kế cảm xúc theo hướng sáng tạo riêng của từng họa sĩ theo không gian và thời gian khác nhau. Tôn vinh tinh hoa thẩm mỹ của cái đẹp, và đáp ứng nhu cầu thưởng thức hoa mỹ trong cuộc sống mỗi người.

    error: