Mỹ Học Du Lịch

Mỹ học du lịch là một trong những phương thức tiếp cận các nhân tố vô cùng quan trọng, tham gia tác động các ngành nghề khác nhau với nhau thông qua những sản phẩm địa phương, tạo ra cán cân thanh toán thương mại trong và ngoài nước.

dinh huong va giai phap phat trien loai hinh yoga du lich cham soc suc khoe o viet nam

Định hướng và giải pháp phát triển loại hình yoga du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Từ xa xưa, trải qua cuộc sống lao động, sản xuất và chiến đấu chống kẻ thù con người đã đúc kết được một kho tàng kinh nghiệm đồ sộ về luyện tập, vận động cơ thể để thực sự giúp ích giữ gìn và nâng cao sức khoẻ.

Read More »Định hướng và giải pháp phát triển loại hình yoga du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

du lich cham soc suc khoe y nghia xu huong va su khac biet du lich y te

Du lịch chăm sóc sức khỏe ý nghĩa xu hướng và sự khác biệt du lịch y tế

Du lịch chăm sóc sức khỏe (tên tiếng Anh: wellness tourism, viết tắt là DL CSSK) đã được hình thành từ lâu ở các quốc gia, điểm đến có nền y học truyền thống phát triển, các điểm du lịch có điều kiện sinh, khoáng tự nhiên hữu ích.

Read More »Du lịch chăm sóc sức khỏe ý nghĩa xu hướng và sự khác biệt du lịch y tế

tieu chi hoat dong kinh doanh du lich cham soc suc khoe o viet nam

Tiêu chí hoạt động kinh doanh du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Du lịch chăm sóc sức khỏe – “Wellness” trong tiếng Anh hàm chứa ý nghĩa của hai từ “Healthy” và “Spiritual” tức ám chỉ sự khỏe mạnh về mặt thể chất và sự khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Read More »Tiêu chí hoạt động kinh doanh du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

phan tich he thong lanh tho du lich trong quy hoach du lich

Phân tích hệ thống lãnh thổ du lịch trong quy hoạch du lịch

Không một lĩnh vực khoa học nào, lại có thể phát triển có hiệu quả mà lại không có một đối tượng nghiên cứu rõ ràng, và một quan niệm khoa học đúng đắn, tức là một hệ thống các luận điểm khoa học với một sự thống nhất về phương pháp luận.

Read More »Phân tích hệ thống lãnh thổ du lịch trong quy hoạch du lịch

noi dung cua cac du an quy hoach du lich la gi

Nội dung của các dự án quy hoạch du lịch là gì?

Tùy theo mục tiêu, nhiệm vụ của các dự án quy hoạch phát triển, mà nội dung của các dự án quy hoạch du lịch có sự khác nhau. Về mặt lý luận ở các quốc gia, các nhà khoa học cũng đưa ra nội dung của quy hoạch khá đa dạng.

Read More »Nội dung của các dự án quy hoạch du lịch là gì?