Skip to content

Mỹ Học Điêu Khắc

Mỹ học điêu khắc là một trong những ngành nghề giới thiệu văn hóa nghệ thuật thủ công cổ truyền của mỗi địa phương, mang những tác phẩm vô tri vô giác từ những vật liệu khác nhau, tạo thành một sản phẩm có giá trị văn hóa lịch sử nghệ thuật cao.

error: