Quy trình tiếp nhận và xử lý tin giả trên không gian mạng

quy trinh tiep nhan va xu ly tin gia tren khong gian mang

Quy trình bao gồm 3 vấn đề chính, mà các cá nhân phải lưu ý trước khi báo cáo và tiếp nhận các vấn đề liên quan đến tin giả tin sai sự thật trên không gian mạng.

1. Cơ quan tiếp nhận phản ánh tin giả:

– Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông).

– Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Văn phòng UBND các tỉnh, thành đối với tin giả liên quan tới địa phương (có thể lấy thông tin liên hệ qua website của các cơ quan này);

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức đối với tin giả có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý hoặc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

2. Cơ quan công bố tin giả:

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương hoặc cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận và xác minh tin giả.

3. Quy trình tiếp nhận và xử lý tin giả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Bước 1: Tiếp nhận phản ánh tin giả:

Lập đầu mối tiếp nhận tin giả từ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công bố cách thức liên hệ qua: Địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng, trang web hoặc fanpage trên các mạng xã hội. Đầu mối tiếp nhận của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC):

Website: https://tingia.gov.vn

Email: [email protected]

Điện thoại: 18008108

– Bước 2: Tiến hành phân loại tin giả:

Tin giả liên quan đến cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc chuyên ngành quản lý của cơ quan nào thì được chuyển đến cơ quan đó hoặc Sở TT&TT địa phương để xác minh, xử lý và chủ động công bố kết quả xác minh với cơ quan truyền thông, đồng thời thông báo kết quả về Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) để công bố;

Tin giả thuộc phạm vi quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông hoặc thông tin về đời sống xã hội nói chung do Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) xử lý và công bố.

Yêu cầu đối với thông tin phản ánh: Thể hiện rõ nội dung phản ánh, đường link, hình ảnh vi phạm; Bảo đảm đầy đủ thông tin của cá nhân, tổ chức và các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương, địa phương khi cần liên hệ: họ và tên đối với cá nhân/tên cơ quan, tổ chức phản ánh, số điện thoại, email khi cần liên hệ. Cổng tiếp nhận phản ánh tin giả trực tuyến của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam.

– Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác minh và công bố tin giả; chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nguyễn Long Biên
Trương Minh Đức

Xem thêm bài viết: Các quy định của pháp luật liên quan đến tin giả tin sai sự thật

Bạn đang xem bài viết:
Quy trình tiếp nhận và xử lý tin giả trên không gian mạng
Link https://myhocdaicuong.com/blog/quy-trinh-tiep-nhan-va-xu-ly-tin-gia-tren-khong-gian-mang.html


Ngày đăng:

Chuyên mục:

Tác giả:

Lượt xem:

50
error: