Những bài văn khấn 30 Tết cúng Tất Niên hay và ý nghĩa

Văn khấn 30 Tết là một dạng văn khấn (nói chuyện) dành cho dịp Tết, một lễ hội quan trọng của người Việt Nam. Nó thường bao gồm các lời chúc, lời khuyên và lời kỉ niệm cho năm mới.

Nó có thể do người giáo dục, giáo sư, giáo viên hoặc các chuyên gia khác thực hiện. Văn khấn 30 Tết cũng có thể bao gồm các chủ đề như tổ chức, quản lý thời gian, tự tin và tự giác, cũng như các chủ đề liên quan đến gia đình và tình yêu. Nó cũng có thể chứa các lời khuyên về việc tự học và sự nghiệp. Văn khấn 30 Tết thường được thực hiện trước hoặc trong dịp Tết để giúp người nghe có một năm mới tốt đẹp và thành công hơn.

1. Cúng Tất Niên là gì?

“Cúng Tất Niên” là một quy trình cúng tế của người Việt Nam, thường được thực hiện trong dịp Tết. Trong quy trình này, người ta thường dâng cúng cho tất cả các thành viên gia đình đã qua đời, tức là cúng tất cả các thành viên gia đình đã qua đời trong những năm trước, và cầu xin cho những người hiện tại có sức khỏe, niềm vui an lành, và hạnh phúc, và sự thành công trong năm mới. Cúng Tất Niên còn gọi là “Cúng Tết đầu năm” hoặc “Cúng Tết Tất Niên”.

Trong Tết, chúng ta thường tổ chức các lễ cúng để tôn kính và cầu xin cho các thành viên gia đình đã qua đời. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho họ sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công trong năm mới. Chúng ta cũng cầu xin sự bảo vệ và hỗ trợ từ các Thần linh và Tôn Thần để gia đình và cộng đồng của chúng ta có một năm mới an lành và thịnh vượng.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho sự thành công trong công việc và cuộc sống của mỗi người trong gia đình và cộng đồng. Chúng ta cũng mong muốn rằng mọi việc trong cuộc sống sẽ diễn ra một cách dương lịch và không có sự xâm lấn từ bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta cố gắng tòng tâm và làm theo ý chí tốt để có thể hưởng một năm mới an lành và thịnh vượng.

2. Bài văn khấn cúng đêm 30 Tết.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần.

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày …… tháng Chạp năm Nhâm Dần

Tín chủ chúng con là: ………………

Ngụ tại: …………….

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Nay là ngày…. Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ Tất Niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh.

Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám …

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

3. Bài văn khấn cúng 30 Tết.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, tiên linh nội ngoại họ hàng.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm năm ………

Tín chủ (chúng) con là …

Ngụ tại …

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Hôm nay là ngày 30 Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ Tất Niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

4. Bài văn khấn cúng đêm Giao Thừa 30 Tết.

Nam mô a di Đà Phật! ( 3 lần ). Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát. ( 3 lần )

Con kính lạy chín phương trời, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu Địa chủ Tài thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.

Con kính lạy các ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định Phúc Táo quân.

Con kính lạy các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các chư vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Con kính lạy chư gia cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, tiên linh nội ngoại họ hàng.

Tín chủ chúng con, bao gồm: …..

Ngụ tại địa chỉ số …..

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, nhằm ngày …, tháng …, năm …, theo dương lịch là ngày ../../…. Gia đình chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Qua một năm làm ăn, chúng con xin dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho chúng con mọi sự an lành và may mắn.

Chúng con thành tâm kính mời: Chư Phật mười phương; ngài Hoàng thiên Hậu thổ chư vị tôn thần; ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân; ngài Bản gia Thổ địa Long mạch tôn thần; ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần; ngài tiền hậu Địa chủ Tài thần; các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần; các ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương; chư gia cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, tiên linh nội ngoại họ hàng, chư vị tiên linh; các ngài bản xứ Thần linh Thổ địa; các ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định Phúc Táo quân; các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm chứng giám, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con, toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Nam mô a di Đà Phật! ( 3 lần ). Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát. ( 3 lần )

5. Bài văn khấn cúng Tất Niên trong nhà.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy Đức Đương Lai Hạ sinh Di Lạc Tôn Phật.

Con kính lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy long mạch Táo Quân chư vị tôn thần.

Con kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh.

Nay Phút Giao thừa năm ….

Tín chủ chúng con là ….

Ngụ tại ……

Phút Giao thừa vừa tới, giờ Tý đầu xuân đón, mừng Nguyên Đán. Tín chủ chúng con thành tâm sửa soạn, hương hoa phẩm vật, dâng lên trước án cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến tôn thần tiếng cùng tổ tiên đốt nén tâm hương thành tâm kính lễ.

Chúng con xin kính mời ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa phúc đức chính thần, các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch, tài thần, các ngài Bản gia Táo Quân và chư vị thần linh cai quản trong xứ này giáng lâm trước hương án thụ hưởng lễ vật.

Con kính mời các cụ tiên linh cao Tằng Tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời vong linh các vị tiền chủ, hậu chủ, y Thảo thụ mộc ngụ tại đất này nhân tiết giao thừa giáng lâm trước Hương án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho toàn thể gia chủ chúng con một năm mới tốt lành, sức khỏe dồi dào ,Tấn Tài Tấn Lộc, vạn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành nhất tâm kính lễ cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

6. Bài văn khấn cúng dành cho công ty, văn phòng.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát.

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát.

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát.

Hôm nay ngày … tháng Chạp năm …..

Địa chỉ công ty ………

Đệ tử họ ……… tên ………

Lâu nay chúng con làm ăn thương mại ở thổ trạch này, nay chúng con thành tâm sắm lễ cúng xin, cuối năm cúng tạ Thổ Thần, Tất Niên công ty từ trong ra ngoài.

Nay kính cáo Thần hoàng bổn thổ, cúng xin Ngũ tự chi thần, Thần hoàng bổn xứ, thổ địa linh quang, kim niên hành kiến cai quản trong ngoài. Khuôn viên công ty và đất đai thương mại của công ty, nếu có những điều không phải, con người phàm chẳng biết cúng cầu, giờ sám hối cầu chung tất cả, cuối năm thời cúng tạ trong ngoài. Một năm thần giữ thần coi, quản cai thổ trạch độ trì cho chúng con, cùng năm mãn tháng đến hạn đáo lai, sắm lễ cúng thần tạ trong thổ trạch công ty.

Kính cáo Chư thần Tiền hiền hậu thổ ở trị thổ trạch công ty tại Ấp…xã…huyện…tỉnh… Mời chung tất cả lớn nhỏ ăn no, tiễn cho chư vị quý ngài về nơi thượng giới tâu cho công ty tại Ấp…xã…huyện…tỉnh… Tổng giám đốc ….. bước qua năm mới thuận lợi mọi điều, làm ăn phát đạt, công ty yên vui, cầu cho phước đức hưởng được hồng ân, phật pháp nhiệm màu chứng minh công đức.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát.

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát.

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát.

7. Bài văn kính chúc toàn thể mọi người.

Kính chúc mừng quý vị đến với dịp Tết Âm Lịch, dịp lễ hội quan trọng nhất của người Việt Nam.

Đêm giao thừa là một thời điểm đặc biệt để chúng ta suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong năm qua, chúng ta đã đối mặt với nhiều thách thức, nhưng chúng ta cũng đã chứng minh sức mạnh và tư duy của mình để đối phó với chúng.

Tại Tết Âm Lịch, tôi muốn nói với quý vị rằng hãy tự tin trong sức mạnh của mình. Hãy đặt mục tiêu cho năm mới và làm tất cả có thể để đạt được chúng. Hãy thực hiện những việc mà bạn yêu thích, hãy xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình và bạn bè.

Tại Tết Âm Lịch, tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị rằng hãy giữ một tâm trí trung thực và tử tế. Hãy giúp đỡ những người cần giúp đỡ, hãy làm tốt đẹp cho cộng đồng. Chúng ta cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Cuối cùng, tôi muốn chúc mừng quý vị đến với Tết Âm Lịch và chúc quý vị có một năm mới an lành, hạnh phúc và thành công. Hãy cùng nhau chào đón năm mới với niềm vui, hy vọng và mục tiêu mới. Chúc mừng Tết Âm Lịch!

8. Bài văn kính chúc toàn thể gia đình.

Kính chúc mừng năm mới!

Đầu năm mới đến, chúng ta đón nhận năm mới với niềm hạnh phúc, hy vọng và mong muốn. Trong những năm tháng vừa qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm qua với những thành công và khó khăn nhất định.

Trong năm mới này, chúng ta cần học hỏi thêm từ quá khứ và tiếp tục cố gắng để thành công trong tương lai. Chúng ta cần tìm kiếm sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống của chính mình và dành cho những người xung quanh, và sẽ tiếp tục hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Trong gia đình của chúng ta, chúng ta cần giúp đỡ và hỗ trợ nhau, chia sẻ niềm vui và chia sẻ những khó khăn. Chúng ta cần yêu thương và tôn trọng nhau để gia đình của chúng ta trở thành một nơi an toàn và yên bình.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng gia đình của chúng ta và chúc mừng mọi người trong gia đình có một năm mới an lành, thịnh vượng và thành công trong tất cả các lĩnh vực, cùng nhau giữ gìn sức khỏe và cố gắng đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Xin cảm ơn mọi người trong gia đình!

Nguyễn Thanh Tâm


Xem thêm bài viết: Tổng hợp những lời chúc năm mới ý nghĩa nhất năm nay


Bạn đang xem bài viết:
Những bài văn khấn 30 Tết cúng Tất Niên hay và ý nghĩa
Link https://myhocdaicuong.com/blog/nhung-bai-van-khan-30-tet-cung-tat-nien-hay-va-y-nghia.html

Các tìm kiếm có liên quan: Văn khấn 30 Tết ngoài sân. bài cúng mùng 1 tết. Văn khấn giao thừa. Văn khấn ngày 30 cuối tháng. Văn khấn 30 mùng 1 hàng tháng. văn khấn tất niên. Cúng 30 Tết. văn khấn giao thừa trong nhà.

Các tìm kiếm có liên quan: Văn khấn tất niên ngày 30 Tết Quý Mão 2023 chuẩn, chi tiết. Bài cúng tất niên theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam. Bài cúng 30 Tết Nguyên Đán chuẩn, chi tiết nhất. Văn khấn ngày 30 Tết trong nhà Tết Âm Lịch chi tiết.


Tiêu đề bài viết: Những bài văn khấn 30 Tết cúng Tất Niên hay và ý nghĩa
Chuyên mục: Blog
Ngày đăng: 21/01/2023
Tác giả:
Lượt xem: 87 views
Website: https://myhocdaicuong.com
Link bài viết: https://myhocdaicuong.com/blog/nhung-bai-van-khan-30-tet-cung-tat-nien-hay-va-y-nghia.html