Các quy định của pháp luật liên quan đến tin giả tin sai sự thật

cac quy dinh cua phap luat lien quan den tin gia tin sai su that

Một số quy định của pháp luật Việt Nam, liên quan đến những hành vi của cá nhân hay tổ chức, đăng tải lan truyền tin giả tin sai sự thật trên không gian mạng. Bao gồm những biện pháp chế tài như thế nào?

A. Đối với người sử dụng Internet, mạng xã hội (6 hành vi)

Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như tổ chức, thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

A.1

Hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Mức xử phạt: từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Nếu gây thiệt hại nghiêm trọng có thể bị truy cứu.

(1) Tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật Hình sự): Phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Hình thức xử phạt bổ sung, phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 05 năm.

(2) Tội vu khống (Điều 156 Bộ luật Hình sự): Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. Hình thức xử phạt bổ sung, phạt từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 05 năm.

(3) Tội Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 Bộ luật Hình sự): Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

A.2

Hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Mức xử phạt: từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin.

Quy định: Điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

A.3

Hành vi: Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm (quảng cáo sai sự thật, quảng cáo hàng giả,…).

Mức xử phạt: từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin.

Quy định: Điểm e khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Có thể bị truy cứu Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 117, Bộ luật Hình sự). Phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

A.4

Hành vi: Đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật (thông tin xuyên tạc, tin giả, tin sai sự thật).

Mức xử phạt: từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ quảng cáo vi phạm.

Quy định: Điểm b khoản 13 Điều 4 Nghị định số 129/2021/NĐ-CP bổ sung khoản 2a vào khoản 2 Điều 38 Mục 2 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

A.5

Hành vi: Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Mức xử phạt: từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin.

Quy định: Điểm g khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

A.6

Hành vi: Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

Mức xử phạt: từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin.

Quy định: Điểm h khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B. Đối với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

B.1 Dịch vụ trang thông tin điện tử (5 Hành vi)

B.1.1

Hành vi: Cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về tổ chức trên trang chủ của trang thông tin điện tử (các thông tin liên hệ cần có ở chân trang).

Mức xử phạt: từ 05 triệu đến 10 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.1.2

Hành vi: Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm pháp luật.

Mức xử phạt: từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật.

Quy định: Điểm a khoản 2 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.1.3

Hành vi: Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Mức xử phạt: từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ đường dẫn hoặc buộc thu hồi, hoàn trả tên miền.

Quy định: Điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Có thể bị truy cứu. Tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật Hình sự) phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm, hình thức xử phạt bổ sung phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 05 năm. Tội vu khống (Điều 156 Bộ luật Hình sự) phạt tù từ 01 năm đến 03 năm, hình thức xử phạt bổ sung phạt từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 05 năm.

B.1.4

Hành vi: Đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.

Mức xử phạt: từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ đường dẫn hoặc buộc thu hồi, hoàn trả tên miền.

Quy định: Điểm b khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.1.5

Hành vi: Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác.

Mức xử phạt: từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ đường dẫn hoặc buộc thu hồi, hoàn trả tên miền.

Quy định: Điểm d khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Tùy vào mục đích có thể bị xử lý theo các tội danh khác nhau. Nếu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, có thể bị truy cứu Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 338, Bộ luật Hình sự) với khung hình phạt thấp nhất là phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.

B.2 Dịch vụ mạng xã hội (11 Hành vi)

B.2.1

Hành vi: Không công khai hoặc công khai không đầy đủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ của mạng xã hội.

Mức xử phạt: từ 20 triệu đến 50 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm a khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.2.2

Hành vi: Không thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm, rủi ro khi lưu trữ trao đổi, chia sẻ thông tin.

Mức xử phạt: từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm c khoản 1 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.2.3

Hành vi: Không cung cấp thông tin của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mức xử phạt: từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm b khoản 2 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng.

B.2.4

Hành vi: Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin tổ chức trên trang chủ của mạng xã hội.

Mức xử phạt: từ 20 triệu đến 50 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm e khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.2.5

Hành vi: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định.

Mức xử phạt: từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm a khoản 36 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.2.6

Hành vi: Không thực hiện lưu trữ các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, thời gian đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải theo quy định.

Mức xử phạt: từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm d khoản 2 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.2.7

Hành vi: Chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng có nội dung vi phạm pháp luật (thông tin xuyên tạc, tin giả, tin sai sự thật).

Mức xử phạt: từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục:

Quy định: Điểm c khoản 36 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP bổ sung điểm i vào khoản 2 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung:

B.2.8

Hành vi: Chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Mức xử phạt: từ 50 triệu đến 70 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin hoặc buộc thu hồi tên miền.

Quy định: Điểm a khoản 3 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng Giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng.

B.2.9

Hành vi: Chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Mức xử phạt: từ 50 triệu đến 70 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin hoặc buộc thu hồi tên miền.

Quy định: Điểm d khoản 3 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng Giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng.

B.2.10

Hành vi: Chủ động đăng, phát, truyền đưa, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.

Mức xử phạt: từ 50 triệu đến 70 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin hoặc buộc thu hồi tên miền.

Quy định: Điểm e khoản 3 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng Giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng.

B.2.11

Hành vi: Không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm theo quy định phát luật.

Mức xử phạt: từ 50 triệu đến 70 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc gỡ bỏ thông tin hoặc buộc thu hồi tên miền.

Quy định: Điểm i khoản 3 Điều 100 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Chế tài hình sự/hình thức xử phạt bổ sung: Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng Giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng.

Nguyễn Long Biên
Trương Minh Đức

Xem thêm bài viết: Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trên không gian mạng


Bạn đang xem bài viết:
Các quy định của pháp luật liên quan đến tin giả tin sai sự thật
Link https://myhocdaicuong.com/blog/cac-quy-dinh-cua-phap-luat-lien-quan-den-tin-gia-tin-sai-su-that.html


Ngày đăng:

Chuyên mục:

Tác giả:

Lượt xem:

51
error: