Skip to content

Blog

Blog Mỹ Học là một trong những dạng nhật ký trực tuyến của các cá nhân hay của một nhóm thành viên tham gia cộng đồng mạng. Thông thường những chia sẻ thường là ý kiến cá nhân, hoặc chia sẻ những kinh nghiệm với những chủ đề chọn lọc.

Cải cách hệ thống giáo dục mầm non trước bối cảnh cách mạng công nghiệp

 • Nguyễn Hoàng Tiến Nguyễn Hoàng Tiến
 • Blog

Giáo dục mầm non là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng 4.0. Vì trẻ em được giáo dục mầm non tốt về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ,… sẽ chuẩn bị cho một nền tảng giáo dục tốt.

Read More »Cải cách hệ thống giáo dục mầm non trước bối cảnh cách mạng công nghiệp

Giáo dục mầm non quốc tế và sự phát triển hệ thống giáo dục mầm non tại Việt Nam

 • Nguyễn Hoàng Tiến Nguyễn Hoàng Tiến
 • Blog

Trong hầu hết các quốc gia, trường mẫu giáo hay nhà trẻ là một phần của hệ thống giáo dục mầm non. Thông thường trẻ em học mẫu giáo, bất cứ lúc nào trong độ tuổi từ hai đến bảy tuổi.

Read More »Giáo dục mầm non quốc tế và sự phát triển hệ thống giáo dục mầm non tại Việt Nam

Giới thiệu tổng quan về các mô hình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục mầm non của New Zealand

 • Đỗ Thị Quỳnh Ngọc Đỗ Thị Quỳnh Ngọc
 • Blog

Hệ thống giáo dục mầm non ở New Zealand được chia làm nhiều loại hình nhưng có một điểm thống nhất là tất cả các mô hình, dịch vụ giáo dục này đều sử dụng chương trình chuẩn quốc gia tên là Te Whāriki.

Read More »Giới thiệu tổng quan về các mô hình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục mầm non của New Zealand

Mô hình dạy học tại một số trường mầm non ở Singapore

 • Nguyễn Thị Ngọc Tâm Nguyễn Thị Ngọc Tâm
 • Blog

Với nhận thức những năm đầu đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tương lai của trẻ, các nhà giáo dục mầm non Singapore quan niệm rằng việc chuẩn bị tốt cho trẻ những năm đầu đời sẽ tạo nên những thành quả khác biệt trong tương lai của trẻ.

Read More »Mô hình dạy học tại một số trường mầm non ở Singapore

Những kinh nghiệm và việc vận dụng mô hình giáo dục mầm non tiên tiến trên thế giới tại Việt Nam

 • Hoàng Hữu Miến Hoàng Hữu Miến
 • Blog

Giáo dục mầm non là hệ giáo dục rất quan trọng trong hệ thống giáo dục. Nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục và sự hình thành nhân cách của trẻ ở các hệ giáo dục tiếp theo.

Read More »Những kinh nghiệm và việc vận dụng mô hình giáo dục mầm non tiên tiến trên thế giới tại Việt Nam

Tìm hiểu chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo ở Hàn Quốc

 • Ninh Thị Thúy Nga Ninh Thị Thúy Nga
 • Blog

Kinh nghiệm xây dựng chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo của Hàn Quốc, có ý nghĩa đối với Việt Nam. Vì hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, đào tạo giáo dục,…

Read More »Tìm hiểu chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo ở Hàn Quốc

Yêu cầu và các bước rèn luyện kĩ năng đọc, kể diễn cảm cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục mầm non

 • Văn Thị Minh Tư Văn Thị Minh Tư
 • Blog

Văn học có vai trò quan trọng trong giáo dục trẻ mầm non. Nghệ thuật đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học là phương tiện hữu hiệu trong việc đưa tác phẩm văn học đến với thế giới trẻ thơ.

Read More »Yêu cầu và các bước rèn luyện kĩ năng đọc, kể diễn cảm cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục mầm non

Đọc và Học

 • Nguyễn Trọng Hoàn Nguyễn Trọng Hoàn
 • Blog

Trước khi viết bài báo này, tôi nhập từ khóa “đọc sách”, trong 0,44 giây tìm kiếm trên mạng google có khoảng 1.510.000 kết quả, và từ khóa “văn hóa đọc” thì trong 0,49 giây có khoảng 791.000 kết quả.

Read More »Đọc và Học

error: