Tuệ Duyên

Phong thủy học là một bộ môn khoa học có tính tổng hợp

Phong thủy học là một bộ môn khoa học có tính tổng hợp

Từ xa xưa, phong thủy học đã bị một số học giả cho là mê tín, không có giá trị thực tế đối với nhân loại. Song, qua sự nghiên cứu phát triển và ứng dụng thực tế phong thủy học của các bậc tiền bối đi trước.

Read More »Phong thủy học là một bộ môn khoa học có tính tổng hợp