Phương Lựu

ly luan van hoc la mot bo mon chinh trong nghien cuu van hoc

Lý luận văn học là một bộ môn chính trong nghiên cứu văn học

Khoa nghiên cứu văn học là ngành khoa học nghiên cứu về quan điểm, nội dung, nghệ thuật, phương pháp, tư liệu,… trong việc mô tả, giải thích, đánh giá những sự kiện văn học từ bản chất đến quá trình, quy luật của từng nền văn học dân tộc và cả nền văn học thế giới.

Read More »Lý luận văn học là một bộ môn chính trong nghiên cứu văn học