Phan Cẩm Thượng

nghe thuat nhan thuc khong gian trong hoi hoa

Nghệ thuật nhận thức không gian trong hội họa

Khi vẽ, phần đông họa sĩ không ai nghĩ đến chuyện tạo ra một đối xứng thị giác, thậm chí nếu ý nghĩ đó xuất hiện, người họa sĩ sẽ làm điều ngược lại. Vì sao lại như thế? Ta cứ vẽ, sự lệch lạc về hình sẽ có màu bù lại.

Read More »Nghệ thuật nhận thức không gian trong hội họa