Nguyễn Thanh Tâm

tieu chi hoat dong kinh doanh du lich cham soc suc khoe o viet nam

Tiêu chí hoạt động kinh doanh du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Du lịch chăm sóc sức khỏe – “Wellness” trong tiếng Anh hàm chứa ý nghĩa của hai từ “Healthy” và “Spiritual” tức ám chỉ sự khỏe mạnh về mặt thể chất và sự khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Read More »Tiêu chí hoạt động kinh doanh du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam