Bùi Thị Hải Yến

phan tich he thong lanh tho du lich trong quy hoach du lich

Phân tích hệ thống lãnh thổ du lịch trong quy hoạch du lịch

Không một lĩnh vực khoa học nào, lại có thể phát triển có hiệu quả mà lại không có một đối tượng nghiên cứu rõ ràng, và một quan niệm khoa học đúng đắn, tức là một hệ thống các luận điểm khoa học với một sự thống nhất về phương pháp luận.

Read More »Phân tích hệ thống lãnh thổ du lịch trong quy hoạch du lịch

noi dung cua cac du an quy hoach du lich la gi

Nội dung của các dự án quy hoạch du lịch là gì?

Tùy theo mục tiêu, nhiệm vụ của các dự án quy hoạch phát triển, mà nội dung của các dự án quy hoạch du lịch có sự khác nhau. Về mặt lý luận ở các quốc gia, các nhà khoa học cũng đưa ra nội dung của quy hoạch khá đa dạng.

Read More »Nội dung của các dự án quy hoạch du lịch là gì?

7 phương pháp luận phân tích hệ thống quy hoạch du lịch

7 phương pháp luận phân tích hệ thống quy hoạch du lịch

Mỗi quan điểm và chính sách sẽ được phân tích và đo lường dựa trên những khảo sát, và những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, tùy vào từng địa phương sẽ có những quan điểm riêng phù hợp để triển khai.

Read More »7 phương pháp luận phân tích hệ thống quy hoạch du lịch