Mỹ Học Âm Nhạc

Mỹ học âm nhạc là một bộ môn nghiên cứu về thời gian và âm nhạc. Nhưng… Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có phải mỹ học âm nhạc là một phần của trò chơi về âm thanh được kết hợp với vật lý và toán học hay không? Đó vẫn là một câu hỏi hay!

    error: